Ultrandtpa

EnglishFrenchGermanPolish

Ultradźwiękowe badanie złączy spawanych metodą UT-PA

Badanie złączy spawanych Phased array. W przypadku badania złączy spawanych Technika Phased array, charakteryzuje się tym, że podczas jednego „przesuwu” badane złącze jest
sprawdzane w wybranym zakresie kątów, np. Od 45° do 70°. Efektem badania złączy spawanych Phased array jest trwały zapis cyfrowy, który umożliwia śledzenie przebiegu
badania oraz ponowną interpretację wyników. Zobrazowania możliwe do uzyskania tą techniką to A-scan, B-scan, C-scan oraz D-scan.
Badania spoin techniką phased array są znormalizowane. Dokładne reguły stosowania badania złączy spawanych Phased array opisane są w normie PN-EN ISO 13588:2013. Zastosowanie tej techniki nie tylko zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia nieciągłości, ale także zwiększa wiarygodność badania, głównie dzięki zapisowi danych z badania w pamięci defektoskopu. Dane te stanowią obiektywny obraz wskazań
uzyskanych w badanym złączu, zawierający wskazania istotne jak i wskazania pochodzące od geometrii samego złącza. Możliwość obserwacji wskazań na graficznych zobrazowaniach daje olbrzymie możliwości szybkiej i poprawnej identyfikacji oraz klasyfikacji wskazań pozornych, których interpretacja jest największym problemem w technice konwencjonalnej. Dzięki zapisowi danych możliwe jest również wielokrotne weryfikowanie poprawności wyników kontroli badanego złącza, bez potrzeby wykonywania badania od nowa.

Poznaj Nasze pozostałe usługi badań: