Ultrandtpa

EnglishFrenchGermanPolish

Ultradźwiękowe mapowanie korozji metodą UT- PA

Ultradźwiękowe mapowanie korozji metodą UT- PA. Technika Phased array umożliwia badanie materiału w taki sposób, że wszystkie aktywne przetworniki głowicy, śledzą drogę fali. Mierzą grubość materiału całą aperturą.

W efekcie, za pośrednictwem odpowiedniej palety kolorów wizualizuje się powierzchnię badaną. W zależności od otrzymanych wartości, dla określonego obszaru.

Dzięki nowoczesnym defektoskopom mamy możliwość wygenerowania protokołu wraz z cyfrowym zapisem wyniku badania. Taki zapis można odtwarzać na różnych urządzeniach, bez konieczności wykonywania ponownego badania. Umożliwia to dodatkową weryfikację wyników w razie potrzeby.

W zależności od używanego oprogramowania, można korzystać z różnych form wizualizowania badanego obiektu. W odróżnieniu od dotychczasowych technik badania, które umożliwiały tylko punktową kontrolę grubości obiektu, technika PA jest bardziej rozbudowana i dokładniejsza. Poprzez odwzorowanie struktury stali na badanym obszarze, a nie tylko w wybranych punktach pomiarowych.

Cykliczna kontrola tą metodą umożliwi bardziej precyzyjne monitorowanie obiektu. W efekcie minimalizując możliwości wystąpienia niezgodności oraz ich konsekwencji, pozwoli to na ograniczenie ilości awarii lub nieplanowanych przestojów.

Poznaj Nasze pozostałe usługi badań: